Adatkezelési tájékoztató

a Pannon Dominium Kft. által végzett adatkezeléshez

 1. Az adatkezelő megnevezése

  Pannon Dominium Kft.
  Székhelye: 1221 Budapest, Tengeri utca 16.
  Elérhetősége:
  Cégjegyzékszám: 01-09-307831 vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában
  Adószám: 26207238-1-43
  Tárhely szolgáltató: EZIT Kft.

 2. Az adatkezelés jogalapja

  1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)
  2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).
  3. Az érintett hozzájárulása
 3. A kezelt adatok köre, célja, időtartama

  1. A kezelt adatok köre és célja
   • A kezelt személyazonosító és kapcsolattartó adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama: Az adatkezelő honlapján, önkéntesen megadott adatok, az ügyfelekkel és vásárlókkal történő kapcsolattartás céljából, az adatok önkéntes megadásával jóváhagyólag megadott engedélyének visszavonásától a jogszabályban meghatározott elévülési idő végéig. A Pannon Dominium Kft. a megadott adatok valóságtartalmát nem ellenőrzi, azért az ügyfelek és vásárlók tartoznak felelősséggel.
   • A kezelt számlázási adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama: Az adatkezelő honlapján, önkéntesen megadott adatok, a honlapon keresztül történő vásárláshoz kapcsolódó számlázási kötelezettség céljából, az adatok önkéntes megadásával jóváhagyólag megadott engedély visszavonásától a jogszabályban meghatározott elévülési idő végéig. A Pannon Dominium Kft. a megadott adatok valóságtartalmát nem ellenőrzi, azért az ügyfelek és vásárlók tartoznak felelősséggel.
   • A honlappal kapcsolatban kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama: A Pannon Dominium Kft. kezeli a honlapjának felkeresése során, az internetes kapcsolat létesítésére és fenntartására tekintettel a használt böngészőprogram típusával, az internetprotokoll-címmel (IP-cím, portszám) a domain névvel (URL), a látogatás dátumával és a megtekintett oldalak listájával kapcsolatosan, automatikusan képződő, személyes adatnak minősülő technikai adatokat (naplózási adatok). Az adatkezelés célja: a honlap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal kapcsolatos elemzések elvégzéséhez szükséges statisztikai információk gyűjtése (statisztikai cél), valamint az esetleges visszaélések megakadályozása, felderítésének lehetővé tétele (információbiztonsági cél). A honlap meglátogatásával az (adatok önkéntes megadásával) jóváhagyólag megadott engedély visszavonásától a jogszabályban meghatározott elévülési idő végéig.
   • A webáruházban forgalmazott termékek megvásárlásával kapcsolatos további – vásárlástörténeti – adatokat is kezeljük: vásárlás/megrendelés dátuma, megrendelés adatai (rendelés dátuma, rendelésszám, fizetési mód, rendelés státusza, fizetés státusza, rendelés végösszege, megrendelt termékek neve,, mennyisége, egységára,termékre vonatkozó egyéb adatok, termék készletadatok, rendelést indító eszköz és annak anonimizált IP címe).

   Mi az a cookie?

   Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

   A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

   A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

   Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

   Google Adwords cookie: Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

   Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

   Facebook pixel (Facebook cookie): A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation

   Barion Pixel cookie-k: A Barion Payment Zrt. a Barion fizetési megoldás alkalmazása során a csalások megelőzése érdekében cookie-kat alkalmaz (ezek a ba_vid, ba_vid.xxx, és a ba_sid cookie-k), ezek személyes adatokat (profilt) is kezel. Barion fizetés esetén ez Eladó csak ezen cookie-k használatával tudja a fizetést biztosítani, ezeket kikapcsolni nem tudja.A ba_vid cookie célja a Barion Cookie tájékoztatója alapján: a bankkártyás csalások kiszűrése a Vevő által használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásai alapján. A cookie használata a csalók felismeréséhez szükséges. A cookie azt biztosítja, hogy a böngészési szokásokból származó adatokról tudjuk, hogy egy felhasználtól származnak.A ba_vid.xxx cookie célja a Barion Cookie tájékoztatója alapján: a bankkártyás csalások kiszűrése a Vevő által használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásai alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a böngészési szokásokat követhesse a Barion Zrt. két munkamenet között az adott honlapon. Ezeket az adatokat gyűjti: ba_vid, userhez kapcsolódó ID, amely a böngésző tulajdonságaiból összeállított hash, az alapján az első, a mostani és az utolsó látogatás időbélyege az adott honlapon, az aktuális munkamenet ID, harmadik feles cookiekhoz való engedély.A ba_sid cookie célja a Barion Cookie tájékoztatója alapján: a bankkártyás csalások kiszűrése a Vevő által használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásai alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a munkamenetet azonosítani tudja a Barion Zrt. honlapokon átívelően. A ba_vid és ba_vid.xxx cooke-k tárolási ideje az utolsó frissüléstől számított 1,5 év, a ba_sid cookie tárolási ideje 30 perc. Az adatokat a Barion Zrt. tárolja. A Barion Cookie tájékoztatója itt érhető el: https://www.barion.com/hu/suti-tajekoztato/

 4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

  1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

   A személyes adatokhoz kizárólag a Pannon Dominium Kft, mint adatkezelő, illetve a Pannon Dominium Kft. által megbízott tárhelyszolgáltató férhet hozzá. Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén ez kibővülhet az érintett által meghatározott szervekkel, személyekkel.

   A Pannon Dominium Kft. közvetített szolgáltatások esetén kizárólag a szolgáltatást végző partner felé, illetve jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat más szervek, személyek részére. Így például, ha a rendőrség/ügyészség megkeresi társaságunkat, és a nyomozáshoz az adott személyes adatok továbbítását kéri.

  2. Adatbiztonsági intézkedések

   A rögzített személyes adatokat a Pannon Dominium Kft. a tárhelyszolgáltató szerverein tárolja.

 5. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

  1. A hozzáféréshez való jog

   Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a Pannon Dominium Kft- tól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy
   a Pannon Dominium Kft.
   milyen személyes adatait;
   milyen jogalapon;
   milyen adatkezelési céllal;
   mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy
   a Pannon Dominium KFt. kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
   milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem az érintett bocsátotta azokat a Pannon Dominium Kft. rendelkezésére);
   Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a Pannon Dominium Kft. köteles meggyőződni az érintett, és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás az érintett személyének azonosításához kötött.

  2. A helyesbítéshez való jog

   Az érintett személy – az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül – írásban kérheti, hogy a Pannon Dominium Kft. módosítsa valamely személyes adatát. A Pannon Dominium Kft. a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségen értesíti.

  3. A törléshez való jog

   Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Pannon Dominium Kft.-tól személyes adatainak törlését.
   A törlési kérelmet a Pannon Dominium Kft. abban az esetben utasítja el, ha továbbra is rendelkezik jogalappal az adatok további tárolására, felhasználására. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a Pannon Dominium Kft. a kérelmet a jogszabályban meghatározott elévülési idő leteltét követően legfeljebb 10 napon belül teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségen értesíti.

  4. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

   Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Pannon Dominium Kft, zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

  5. A tiltakozáshoz való jog

   Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a Pannon Dominium Kft. a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné.

 6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés

  Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a Pannon Dominium Kft. a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.; E-mail: , honlap: www.naih.hu), vagy lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Pannon Dominium Kft. székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon. A Pannon Dominium Kft. székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.