Dr. Répási Márk

Fogorvos, Dento-alveolaris szájsebész rezidens

Érdeklődési területek:
Szájsebészet, implantológia, fogpótlástan

Munkahelyek:
2017. szeptember – Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet – Dento-alveoláris rezidensképzés
2017. augusztus – ACE Dental fogászat

Továbbképzések:
2018. december: Denti alapozó tanfolyam
2018. szeptember: MAÁSZT XXII. Kongresszus
2018. június 1: Dr. Volom Dental – A parodontológiai elveken nyugvó vállas előkészítés
2018. május 11 – 12: Szegedi szimpózium
2017. november 24 – 25: Paroimplant
2017. október: RadioDental – CBCT tanfolyam

Szakmai tapasztalatok:
2016. szeptember – 2017. június: TDK (tudományos diákkör) munka a Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinikán
2016. július – 2016. augusztus: Semmelweis Egyetem Konzerváló Fogászati Klinikán végzett általános fogászati nyári gyakorlat
2016. február – 2017. június: Fogaszati és Szájsebészeti Oktató Intézet KTP (klinikai tehetséggondozó program) tagja
2015. szeptember – 2015. december: Semmelweis Egyetem Orális Diagnosztikai Tanszék radiológiai részleg KTP (klinikai tehetséggondozó program) tagja
2015. július – 2015. augusztus: Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinikán végzett extrakciós nyári gyakorlat
2015. február – 2015 június: TDK (tudományos diákkör) munka a Semmelweis Egyetem Konzerváló Fogaszati Klinika Preventív fogászati részlegén

Előadások:
2018. április: Fogászati rendelőben előforduló sürgősségi kórképet és kezelésük – 4. éves fogorvostan hallgatóknak tartott egyetemi előadás
2018. március: Fogászati rendelőben előforduló sürgősségi kórképet és kezelésük – OKJ Dentálhigénikus képzés tantermi előadás

Tanulmányok:
2012. szeptember – 2017. június: Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karának nappali tagozatú hallgatója
2017. július 1.: Fogorvosi diploma

Beszélt Nyelvek:
Angol